No Image

พาหนะในกรุงเทพฯ: วิถีทางการเดินทางในเมืองของความหลากหลาย

July 28, 2023 admin 0

กรุงเทพมหานคร หรือที่เราเรียกกันทั่วไปว่า “กรุงเทพฯ” เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกิจกรรมท่องเที่ยวมากมาย ด้วยเหตุนี้ กรุงเทพฯ กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากๆ ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวในประเทศหรือต่างประเทศ หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้การเดินทางในกรุงเทพฯ ง่ายและสะดวกสบายคือ ระบบการขนส่งที่ครบคลุมและหลากหลาย นั่นคือ การขนส่งสาธารณะที่มีให้เลือกใช้มากมาย ดังนี้ 1. รถไฟฟ้า (BTS Skytrain) – ระบบรถไฟฟ้าบนดานฟ้าที่ขนส่งผู้โดยสารไปยังจุดหมายหลายสถานที่ในเมือง ระบบของ BTS มีสายสีแดง สีเขียว […]